Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Финансови отчети
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : финансови отчети

   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2016г. НА ПОК "СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК "Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2016 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.50 от 23.06.2017г.
   
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД за начина на разпределяне на печалбата за 2016 година.
   
Информация за предложението на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД за разпределение на печалбата за 2016година .
   
Годишен финансов отчет, Доклад за дейността на ПОК "Съгласие"АД и доклад на независимия одитор към 31.12.2016 год.
   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2015г. НА ПОК "СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК "Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2015 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.47 от 21.06.2016г.
   
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД за начина на разпределяне на печалбата за 2015 година.
   
Информация за предложението на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД за разпределение на печалбата за 2015 година .
   
Годишен финансов отчет, Доклад за дейността на ПОК "Съгласие"АД и доклад на независимия одитор към 31.12.2015 год.
   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2014г. НА ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК "Съгласие" АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2014 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.46 от 23.06.2015г.
   
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД за начина на разпределяне на печалбата за 2014 година.
   
Информация за предложението на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД за разпределение на печалбата за 2014 година .
   
Годишен финансов отчет, Доклад за дейността на ПОК "Съгласие"АД и доклад на независимия одитор към 31.12.2014 год.
   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2013г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК "Съгласие" АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2013 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.43 от 23.05.2014г
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД за начина на разпределяне на печалбата за 2013 година.
   
Годишен финансов отчет, Доклад за дейността на ПОК "Съгласие"АД и доклад на независимия одитор към 31.12.2013 год.
   
Информация за предложението на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД за разпределение на печалбата за 2013 година .
   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2012г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК "Съгласие" АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2012 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.51 от 11.06.2013г.
   
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД за начина на разпределяне на печалбата за 2012 година.
   
Годишен финансов отчет, Доклад за дейността на ПОК "Съгласие"АД и доклад на независимия одитор към 31.12.2012 год.
   
Информация за предложението на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД за разпределение на печалбата за 2012 година .
   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2011г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание на акционерите финансови отчети на ПОК "Съгласие" АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2011 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.31 от 20.04.2012г.
   
Доклад за дейността на ПОК "Съгласие" АД - 2011
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /Grand Thornton/ 31.12.2011
 
Информация за предложението на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД за разпределение на печалбата за 2011 година и решението на Общото събрание на акционерите на ПОК "Съгласие" АД за начина на разпределяне на печалбата за 2011 година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК "СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2010г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание финансови отчети на ПОК "Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2010 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.39 от 20.05.2010г.

Доклад за дейността на ПОК "Съгласие" АД - 2010
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /Grand Thornton/ 31.12.2010
   
Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната 2010 година и решението на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата или за покриване на загуба от предходната година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНАРОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПОК "СЪГЛАСИЕ” АД И НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 2009г. В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

Приетите от Общото събрание финансови отчети на ПОК "Съгласие” АД и на управляваните от него пенсионни фондове за 2009 година, сa обнародвани в Държавен вестник бр.41 от 01.06.2010г.
Доклад за дейността на ПОК "Съгласие" АД - 2009
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /Grand Thornton/ 31.12.2009
   
Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната 2009 година и решението на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата или за покриване на загуба от предходната година.
   
Доклад за дейността на ПОК "Съгласие" АД - 2008
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /Grand Thornton/ 31.12.2008
   
Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната 2008 година и решението на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата или за покриване на загуба от предходната година.
   
Доклад за дейността на ПОК "Съгласие" АД - 2007
   
Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната 2007 година и решението на общото събрание на акционерите за начина за разпределяне на печалбата или за покриване на загуба от предходната година.
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /Grand Thornton/ 31.12.2007
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /Grand Thornton/ 31.12.2006
   
Доклад за дейността на ПОК "Съгласие" - 2006
   
Решение на ОС на акционерите на "Съгласие" АД от 29.03.2007 г. за начина на разпределение на печалбата за 2006 г
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /BDO/ 31.12.2005
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /BDO/ 31.12.2004
   
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /BDO/ 31.12.2003
 
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet