Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Бюлетин
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : бюлетин

ПОК" Съгласие" АД в пресата...

И чужди банки ще са попечители по професионалните пенсионни схеми

Банките попечители, които ще управляват средствата на професионалните пенсионни схеми, няма да са задължени от Кодекса за социално осигуряване да отговарят на изискванията, които спазват по другите фондове. Изискването е те да са одобрени за тази дейност и да са установени в друга държава членка. Дадена е възможност банка - попечителка на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, да бъде и банка, която е получила съответното разрешение от компетентния орган на страна членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на България. При другите фондове - универсален, професионален и доброволен, към банките попечители има три изисквания: да са лицензирани, да са първични дилъри на ценни книжа и да фигурират в списък на БНБ, определян от подуправителя на централната банка. Проектопромяната в кодекса за социално осигуряване беше приета вчера от Министерския съвет. По този начин нормативната база на този четвърти тип фонд у нас вече е регламентирана и се очакват първите играчи. До този момент единствено от ПОК „Съгласие" (част от групата на ЦКБ) са заявили намерението си да управляват професионална схема. Очаква се и другите топ играчи в сектора също да участват. В проекта, който мина вчера през правителството, е предвидено още при управление на професионални схеми на чуждестранно предприятие осигурител осигурените лица да се информират за нивото, което пенсионните им плащания трябва да достигнат съгласно съответната професионална схема и размера на плащанията, в случай че осигуряването бъде прекратено. В текста е записано, че заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) в лицето на Бисер Петков, ръководещ управление „Осигурителен надзор", по искане на надзорен орган на държава членка ще може да забрани на установена на територията на България банка попечител да изпълнява разпореждане на институцията, свързано с депозирани от нея активи на професионална схема. В този случай той ще трябва незабавно да уведоми Българската народна банка, предвиждат още предлаганите промени в кодекса.
в. Дневник – 19.01.2007, стр. IX

Пенсионните фондове, управлявани от ПОК "Съгласие", надхвърлиха определената максимална доходност

София. Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК “Съгласие” АД са постигнали доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния фонд за 24 месечния период от 31 декември 2004 г. до 29 декември 2006 г. Това показва, че споменатите пенсионноосигурителни фондове са постигнали доходност, която надхвърля с 40% средната за пазара. Това показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
От това как пенсионноосигурителните компании инвестират средствата на осигурените лица, на практика зависи и размерът на бъдещата допълнителна пенсия, която те ще получават. Той се сформира от размера и редовността на осигурителните вноски в индивидуалните партиди на осигурените лица, постигнатата доходност от инвестиране на средствата им и от таксите и комисионните, които пенсионноосигурителните компании удържат. Към настоящия момент всички пенсионноосигурителни компании използват еднакъв размер на таксите и комисионните във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Основен измерител за конкурентноспособността на пенсионното дружество остава реализираната доходност.
Като защитна мярка за средствата на осигурените лица КСО определя минимална доходност, която пенсионноосигурителните компании са задължени да постигнат в полза на осигурените лица.
Агенция "Фокус" – 16.01.2007 г.

Статия във вестник Капитал от 13.01.2007г.

Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet