Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Компания Съгласие
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Проверка на индивидуална партида
Обратна връзка
Версия за печат
 
Проверка
 
 
 
 
 
 
 
:: начало : компания съгласие

 

Банкова сметка, по която следва да се заплаща таксата за прехвърляне от лица, осигурени в ДПФ "Съгласие", които желаят да прехвърлят средствата си в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго ПОД

ПОК „Съгласие” АД
IBAN: BG75UNCR96601005253301
BIC:UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

На 9 май 2015 г. се навършват двадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесетгодишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят 178 служители и над 6000 осигурителни посредника в цялата страна.
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков - Главен изпълнителен директор, Иванка Данева и Анатолий Величков – Изпълнителни директори.

Клиентите на ПОК „Съгласие” се обслужват в 53 офиса на територията на цялата страна.

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2014 г. са:
Осигурени лица - 512 900 души, което представлява пазарен дял 11.95 %.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”-12.29%, ППФ”Съгласие”-15.02% и ДПФ”Съгласие”-8.76%.

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 420 412 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 40 483 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 52 005 осигурени лица.
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 978 425 хил. лв., което представлява пазарен дял 11.98 %


Постигнатата номинална доходност за 2014 г. е:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 6.23%;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 5.50%;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 3.36%.
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2014 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.
Новини

Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2013

още »
Актуална информация
за обема и структурата на инвестиционният портфейл на Универсален пенсионен фонд "Съгласие" и Професионален пенсионен фонд "Съгласие"

още »

На 5 март, на сайта на Народното събрание, бе публикуван, изготвеният от г-жа Менда Стоянова, председател на комисията по бюджет и финанси, - "Доклад от изслушване на Комисията за финансов надзор пред комисията по бюджет и финанси във връзка с дейността на пенсионноосигурителните дружества".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet